JÜRİ'DEN

Cumhuriyet'in 100. Yılı için İzmir’in kent merkezinde yapılacak ‘Uygarlık Odağı’nın, işlevi ve formuyla bu meseleyi en iyi şekilde temsil edecek bir yapı olacağı düşüncesindeyiz. Açık, anlaşılır, paylaşımcı ve eşitlikçi bir yönetim anlayışının ifadesini taşıyacak ve işleyişini destekleyecek olan bu temsil yapısının içinde yer aldığı meydanda önceden var olan yapılar ve nesnelerle birlikte meydanı da önemli bir temsil mekânına dönüştüreceğini düşünüyor, bu düşünceyle konuya ilişkin fikirlerin sınırsızca ifade edilebilmesi için disiplinlerarası öneriler bekliyoruz.