ŞARTNAME VE EKLERİ

1- İhtiyaç Programı

2- İmar Planları

3- Halihazır Pafta

4a- Yarışma Alanı Fotoğraflar

4b- Yarışma Alanı Videolar

5- Maket Sınırı Paftası

6- Zemin Durum Raporu

7- Altyapı Bilgileri

8- Üç Boyutlu Model Dosyası

9- Yarışma Alanı Sunumu